AktivA - Aktiv med Artrose

AktivA er et program hvor hensikten er å implementere internasjonale retningslinjer for behandling av pasienter med artrose i klinisk fysioterapipraksis. Retningslinjene vektlegger informasjon, trening og vektreduksjon (hvis nødvendig). Målet er at alle pasienter med kne og/eller hofteartrose i Norge skal bli tilbudt denne evidensbaserte behandlingen.

Det nordiske samarbeidet

AktivA-programmet bygger på tilsvarende prosjekt i Sverige (BOA-registeret) og Danmark (GLA;D). I Sverige er utdanningsprogrammet innført i store deler av landet, 550 fysio-og ergoterapiklinikker har deltatt i utdanningen og siden oppstart i 2008 har mer enn 53000 pasienter blitt inkludert i BOA-registeret. GLA;D-prosjektet i Danmark startet opp i 2013, og til nå har 285 fysioterapiklinikker deltatt i utdanningen mens 9800 pasienter har deltatt i artroseskolen. Målet på sikt er å kunne sammenstille dataene fra de tre nordiske landene. Resultatene fra Sverige og Danmark viser gode resultater, med redusert smerte og økt fysisk funksjon og livskvalitet hos en stor del av pasientene.

Hva er AktivA?

AktivA består av tre deler – et strukturert utdanningsprogram for fysioterapeuter, et kunnskapsbasert informasjons- og treningsopplegg for pasienter med kne- og/eller hofteartrose, og elektronisk registrering av data inn i en sentral database forankret ved Oslo Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling.

Fysioterapeuter med interesse for å starte opp et kunnskapsbasert informasjons- og treningsopplegg for pasienter med hofte- og/eller kneartrose kan være med på et utdanningsprogram (1 dag) der man blir sertifisert som AktivA-fysioterapeut. Fysioterapeutene får materiell og kunnskap for å kunne starte opp kunnskapsbasert pasientundervisning (artroseskole) i sin klinikk. Pasienter kan henvises fra sin fastlege eller fra en spesialist, eller de kan selv oppsøke en AktivA-fysioterapeut for å delta i AktivA-programmet. Pasientene gjennomgår en artroseskole der de får inngående informasjon som kan hjelpe dem å forstå deres artrosesykdom og hva de selv kan gjøre for å få det bedre. Etter dette gjennomgår pasientene et 6 ukers individuelt tilpasset treningsprogram der målet er å gjøre pasientene rustet til selv å fortsette med fysisk aktivitet og trening. Før oppstart av artroseskolen, og etter 3, 12 og 24 måneder, skal pasienten via et elektronisk registreringsprogram svare på spørsmål om sin artrosesykdom, livskvalitet, fysisk aktivitetsnivå mm. Disse dataene vil inngå i en sentral database for behandling av artrose der vi kan få bedre kunnskap om resultatene av artroseskolen. Målet er å gjøre denne databasen til et landsdekkende kvalitetsregister. Gjennom dette registeret kan vi ytterligere forbedre den behandlingen pasienter med artrose får.

Per juni 2016 har totalt 440 fysioterapeuter fra 243 klinikker deltatt på AktivA-kurs. Artroseskole og elektronisk innsamling av data har startet opp ved mange klinikker. Gå inn på Finn AktivA-klinikk for å finne klinikker som har AktivA-sertifiserte fysioterapeuter.