Hva er artrose?

Artrose er en revmatisk leddsykdom som berører hele leddet og som er svært vanlig, spesielt hos middelaldrende og eldre. Leddsykdommen påvirker leddhinnen, leddvæsken, leddkapsel, brusken i leddet og benvevet som ligger under brusken. Leddbåndene og muskulaturen påvirkes også. Forekomsten av artrose øker med økende alder, men dette skyldes primært at dersom man har fått artrose, så er dette noe man har for resten av livet. Artrose er den vanligste årsaken til funksjonsnedsettelse hos eldre mennesker. Man kan få artrose i alle bruskkledde ledd, men det er likevel vanligste å få artrose i kne, hofte og hånd. Årsaken til artrose er ikke kjent, men flere risikofaktorer er blitt identifisert: overvekt, arvelighet, tidligere leddskader, belastende arbeid, alder og muskelsvakhet.

Diagnosen artrose

Diagnosen artrose kan stilles klinisk hos en lege eller fysioterapeut, og kan suppleres med røntgen hvor vanlig stående røntgen er den anbefalte modaliteten. Det kan kan imidlertid ta lang tid før man ser forandringer på røntgen. Det er viktig å komme i gang med behandling og trening tidlig i sykdomsforløpet. Gjennom opptak av sykehistorien og klinisk undersøkelse, kan en fysioterapeut eller lege stille diagnosen tidligere enn ved røntgen, slik at behandling og trening kan settes i gang på et så tidlig tidspunkt som mulig.

I følge nasjonale og internasjonale retningslinjer bør alle personer med symptomer og funn på artrose i hofte og/eller kne få tilbud om en grunnbehandling bestående av informasjon, trening og råd om vektreduksjon (hvis nødvendig).

Grunnleggende informasjon om artrose

Det er viktig at alle med artrose får grunnleggende informasjon om artrose og om hvordan man selv kan påvirke sin situasjon. I AktivA® er formidling av denne informasjonen organisert i artroseskoler. Informasjon er viktig for å unngå uro og frykt, øke motivasjonen for trening og på den måten bedre helse og livskvalitet.

Behandling av artrose: Fysisk aktivitet og trening

Trening er den behandlingen som har best effekt for de fleste personer med både små og store problemer på grunn av artrose. Det er vist at trening reduserer smerte, bedrer fysisk funksjon og letter aktiviteter i hverdagen. En fysisk aktiv livsstil har dessuten mange andre positive effekter. AktivA®-terapeuter kan hjelpe deg med å komme i gang med trening og tilpasse øvelser individuelt til deg. Finn din nærmeste AktivA®-klinikk her.

Behandling av artrose: Vektreduksjon

I den generelle befolkningen er overvekt et stadig mer vanlig problem og er en kjent risikofaktor for mange sykdommer, også for artrose i kne og hofte. Ved gange er den faktiske belastningen på leddet to til tre ganger større enn kroppsvekten, noe som gjør at selv små endringer i kroppsvekt kan ha store konsekvenser for belastningen og forskning viser også at man kan oppleve reduksjon i smerte i dagliglivet.

Hva er AktivA®?


AktivA® er et strukturert utdanningsprogram for fysioterapeuter, et informasjons- og treningsprogram for pasienter med kne- og/eller hofteartrose, samt et elektronisk registreringsystem.

Hva er artrose?


Artrose er en revmatisk leddsykdom som berører hele leddet og som er svært vanlig, spesielt hos middelaldrende og eldre. Leddsykdommen påvirker leddhinnen, leddvæsken, leddkapsel, brusken i leddet og benvevet som ligger under brusken. Leddbåndene og muskulaturen påvirkes også.

Følg oss på SoMe


Skroll til toppen