Oversikt over AktivA-terapeuter

Vi arrangerte fire AktivA-kurs for fysioterapeuter i 2015 og har september arranger fem kurs I 2016. Til sammen har 504 fysioterapeuter fra alle helseregioner og alle fylker i Norge deltatt, selv om hoveddelen er konsentrert rundt Østlandsområdet.

Oversikt over AktivA-terapeuter delt i helseregioner
Oversikt over AktivA-terapeuter delt i fylker