Basisøvelser i AktivA

Deltagere i AktivA kan her få tilgang til basisøvelser. Øvelsene er passordbelagt, og passord kan du få fra din fysioterapeut.

Knebøy
Tyngdeforskyvning / utfall sideveis
Skliøvelser sideveis og bakover
Fremfall/ utfall
Step
Hofterotatorer- og abduktorer
Hofteabduksjon med og uten strikk
Fleksjon/ekstensjon i kne med strikk
Bekkenløft
Leg curl på ball
Bevegelighetstrening hofteekstensjon
Bevegelighetstrening hofterotatorer
Benpress i apparat
Kneekstensjon i apparat
Knefleksjon i apparat