Prosjektgruppen i AktivA

May Arna Risberg
Prosjektleder AktivA
Fysioterapeut, Professor

Inger Holm
Prosjektleder AktivA
Fysioterapeut, Professor

Marte Lund
Prosjektkoordinator AktivA
Fysioterapeut

Styringsgruppen i AktivA

Lars Nordsletten
Ortoped, PhD

Lars Engebretsen
Ortoped, Professor

May Arna Risberg
Fysioterapeut, Professor

Inger Holm
Fysioterapeut, Professor

Samarbeidende prosjekter

AktivA-prosjektet har nært samarbeid med både nasjonale og internasjonale prosjekt:

SAMBA-prosjektet ved Diakonhjemmet Sykehus med  Nina Østerås som prosjektleder og Tuva Moseng som prosjektkoordinator.

BOA-prosjektet i Sverige med Carina Thorstensson og Leif Dahlberg som registeransvarlige.

GLA;D-prosjektet i Danmark med Ewa Roos som prosjektansvarlig/initiativtaker og Søren T. Skou som prosjektleder.