RESULTATER

Resultatene fra den elektroniske datainnsamlingen gir oss innsikt i hvem pasientene med artrose er og hvordan det går med dem etter gjennomgått artroseskole og individuelt tilpasset trening.

[visualizer id=”1489″]

[visualizer id=”1493″]

Pasientene rapporterer i hvilken grad de opplever endring i sin fysiske funksjon fra oppstart til etter gjennomført artroseskole og individuelt tilpasset trening.

[visualizer id=”1494″]

Pasientene rapporterer i hvilken grad de opplever endring i smerte fra oppstart til etter gjennomført artroseskole og individuelt tilpasset trening.

[visualizer id=”1500″]

[visualizer id=”1502″]