RESULTATER

Resultatene fra den elektroniske datainnsamlingen gir oss innsikt i hvem pasientene med artrose er og hvordan det går med dem etter gjennomgått artroseskole og individuelt tilpasset trening.

Pasientene rapporterer i hvilken grad de opplever endring i sin fysiske funksjon fra oppstart til etter gjennomført artroseskole og individuelt tilpasset trening (3 mnd), samt etter 12 mnd.

Pasientene rapporterer i hvilken grad de opplever endring i smerte fra oppstart til etter gjennomført artroseskole og individuelt tilpasset trening (3 mnd), samt etter 12 mnd.