AktivA - Aktiv med Artrose

AktivA er et program hvor hensikten er å implementere internasjonale retningslinjer for pasienter med artrose i klinisk fysioterapipraksis. Retningslinjene vektlegger informasjon, trening og vektreduksjon (hvis nødvendig). Målet er at alle pasienter med kne og/eller hofteartrose i Norge skal bli tilbudt denne evidensbaserte behandlingen.

Det nordiske samarbeidet

AktivA-prosjektet er basert på tilsvarende prosjekt i Sverige (BOA-prosjektet) og Danmark (GLA;D-prosjektet). BOA-prosjektet startet opp i 2008 og er allerede implementert i store deler av Sverige. Mer enn 56 000 pasienter var registrert inn i BOA-registeret ved utgangen av 2015. GLA;D-prosjektet startet opp i Danmark i 2013 og ved utgangen av 2015 var nesten 10 000 pasienter inkludert i dette registeret.

Resultatene fra Sverige og Danmark viser at pasienter med artrose i hofte og/eller kne oppnår bedre livskvalitet og fysisk funksjon, samt redusert smerte. Det langsiktige målet er å etablere en Nordisk register basert på resultater fra alle tre landene.

Hva er AktivA

AktivA består av tre deler – et strukturert utdanningsprogram for fysioterapeuter, et kunnskapsbasert informasjons- og treningsopplegg for pasienter med kne- og/eller hofteartrose, og elektronisk registrering av data inn i en sentral database forankret ved Oslo Universitetssykehus, Ortopedisk avdeling.

Fysioterapeuter med interesse for å starte opp et kunnskapsbasert informasjons- og treningsopplegg for pasienter med hofte- og/eller kneartrose kan være med på et utdanningsprogram (1 dag). Fysioterapeutene får materiell og kunnskap for å kunne starte opp kunnskapsbasert behandling i egen klinikk. Pasienter kan bli henvist til behandling fra fastlege, ortoped eller ved å ta kontakt på egenhånd. Pasientene som deltar i AktivA vil være med på en artroseskole som vil gi dem bedre innsikt i deres artrosesykdom, behandlingen av denne og hva de selv kan gjøre for å bedre symptomer og plager. Etter artroseskolen vil pasientene gjennomgå et 6 ukers individuelt tilpasset treningsprogram hvor hovedmålet er at pasientene skal få nok kunnskap til selv å kunne vedlikeholde aktivitetsnivået på egenhånd.

Ved oppstart og etter 3, 12 og 24 måneder vil pasientene besvare spørsmål som omhandler om pasientens artrosesykdom, livskvalitet, aktivitetsnivå etc. gjennom et elektronisk registreringssystem. Data fra dette systemet vil bli samlet i en sentral database der anonymiserte resultater kan bli brukt til å forbedre vår kunnskap om behandling av artrose i kne og hofte.

Ved utgangen av 2018 hadde 1041 fysioterapeuter fra alle helseregionene i Norge deltatt på AktivA-kurs for fysioterapeuter. Pasienter kan finne sin nærmeste AktivA-terapeut ved å se på kartet under fanen Finn AktivA-klinikk.