For leger

Mange pasienter blir formidlet til AktivA via en lege. Pasienter som ønsker å delta på artroseskolen og/eller få oppfølging av en AktivA-fysioterapeut, kan ta direkte kontakt med en AktivA-klinikk uten henvisning.

Vi kan sende brosjyrer for utdeling på legekontorene. Send oss en mail på post@aktivmedartrose.no eller benytt kontaktskjema. Legg ved fullt navn og postadresse.

Informasjon om AktivA

AktivA er en nasjonal implementeringsmodell for behandling av kne- og hofteartrose (inkludert degenerativ menisk) og består av tre deler:

  1. AktivA-kurs for fysioterapeuter med innføring i AktivA-forløpet inkludert oppdatert kunnskap om artrose i hofte/kne, gjennomføring av artroseskolen og innføring i registrering i kvalitetsregisteret.
  2. Et utdanningsprogram (artroseskolen) og oppfølging av pasienter med artrose i hofte og/eller kne med tilpasset trening individuelt og/eller i gruppe.
  3. Registrering av data i et nasjonalt kvalitetsregister.

Inklusjonskriterier for å delta i AktivA:

  • Pasienter med symptomer og funn som indikerer artrose i hofte og/eller kne.
  • Pasienter med degenerativ meniskskade (som vi i dag vet er et tidlig tegn på kneartrose).
  • Personer som er eldre enn 35 år.

Eksklusjonskriterier:

  • Annen årsak til plagene (f.eks. kreft, inflammatorisk leddsykdom).
  • Andre sykdommer/plager som gir mer dominerende plager enn artrosesykdommen (f.eks. fibromyalgi, kronisk generalisert smerte).
  • Tidligere operert med protese på den siden som angis som mest symptomgivende ved henvendelse til AktivA.

Pasientforløp i AktivA

Inkludering av pasienter

Pasienter som oppfyller inklusjonskriteriene blir forespurt av sin behandlende fysioterapeut om de ønsker å være med i AktivA og bli inkludert i AktivA kvalitetsregisteret. De vil da motta elektroniske spørreskjemaer ved oppstart og etter 3, 12 og 24 måneder. Dersom pasienten ønsker å delta i AktivA, registreres pasienten inn i Checkware, det elektroniske registreringssystet, AktivA kvalitetsregisteret. Pasienten gir så elektronisk samtykke til å delta og spørreskjemaene både til pasienten og fysioterapeuten blir aktivert.

Registrering av data – elektronisk kvalitetsregister

Innsamling av data vil skje i det elektroniske registreringssystemet Checkware (checkware.no), som benyttes i dag av alle de regionale helseforetakene. For å kunne legge inn data må både fysioterapeut og pasient benytte høyeste sikkerhetsnivå (sikkerhetsnivå 4) for innlogging som er et krav for denne type helseopplysninger. Innlogging vil derfor skje ved hjelp av ID-porten (BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfides) som er en felles innloggingstjeneste for offentlige tjenester.

Artroseskole og trening

Pasientundervisning (artroseskole) og tilbud om treningsprogram, enten individuelt eller i gruppe skal inngå i AktivA-tilbudet til alle pasienter. Lokale variasjoner med ytterligere elementer (f.eks ernæringsfysiolog, lege osv.) kan selvsagt også inkluderes. Det er opp til den enkelte fysioterapeut hvordan de ønsker at artroseskolen skal gjennomføres.

Veiledet trening i grupper eller individuelt med individuelt tilpasset treningsprogram bør gjennomføres to ganger i uka i 6-12 uker. Varigheten og ikke minst oppfølging av treningsprogrammene justeres og tilpasses individuelt. Basisøvelser som kan benyttes i treningen ligger på siden Basisøvelser og tester (passordbelagt).

Supplerende behandling (f.eks. smertebehandling, manuelle behandlingsformer o.l.) inngår ikke i AktivA-programmet og vil derfor bli vurdert av pasientenes lege (medikamentell behandling) og pasientens fysioterapeut (manuelle behandlingsformer osv). Supplerende behandling er selvsgat ingen hindring for at pasienten deltar i AktivA og registreres inn i AktivA-kvalitetsregisteret.

Testing

I tillegg til at pasientene skal besvare spørreskjema om sin funksjon så er det i AktivA også inkludert noen fysiske tester. Dette er fordi det ofte er stor forskjell på hva pasientene sier de kan gjøre og hva de faktisk kan gjøre. Testene som er inkludert er 6 minutter gangtest, 30 sekunder sette og reise seg og trappe-test.

Klinikkens utforming vil ha betydning for hvilke tester som er mulig å gjennomføre. Testene gjennomføres ved oppstart (enten før eller etter artroseskolen) og etter 3 måneder. Det vil automatisk bli generert en samlerapport for endring i de ulike testene for den enkelte pasient i det elektroniske registreringssystemet.

Ny grafisk fremstilling av oversikt over AktivA-fysioterapeuter kommer i 2024

Hva er AktivA®?


AktivA® er et strukturert utdanningsprogram for fysioterapeuter, et informasjons- og treningsprogram for pasienter med kne- og/eller hofteartrose, samt et elektronisk registreringsystem.

Hva er artrose?


Artrose er en revmatisk leddsykdom som berører hele leddet og som er svært vanlig, spesielt hos middelaldrende og eldre. Leddsykdommen påvirker leddhinnen, leddvæsken, leddkapsel, brusken i leddet og benvevet som ligger under brusken. Leddbåndene og muskulaturen påvirkes også.

Følg oss på SoMe


Skroll til toppen