Livsstilsendring ved hofte- og kneartrose

Grunnbehandlingen for artrose i hofte og kne er pasientinformasjon (artroseskole), trening og vektreduksjon/livstilsendring (for de som trenger det). Pasienter som deltar på AktivA artroseskolen får generell informasjon om blant annet trening og kosthold ved artrose. Livsstilsendring er imidlertid en omfattende prosess hvor målet er å endre vaner og livsstil permanent. For å lykkes med en slik endring kan det være nyttig med veiledning av autorisert helsepersonell med spisskompetanse på dette området.

Fysisk aktivitet og trening

Trening er den behandlingen som har best effekt for de fleste personer med både små og store problemer på grunn av artrose. Det er vist at trening reduserer smerte, bedrer fysisk funksjon og letter aktiviteter i hverdagen. En fysisk aktiv livsstil har dessuten mange andre positive effekter. AktivA®-terapeuter kan hjelpe deg med å komme i gang med trening og tilpasse øvelser individuelt til deg. Finn din nærmeste AktivA®-klinikk her.

Kostholdsendring og vektreduksjon

I den generelle befolkningen er overvekt et stadig mer vanlig problem og er en kjent risikofaktor for mange sykdommer, også for artrose i kne og hofte. Ved gange er den faktiske belastningen på leddet to til tre ganger større enn kroppsvekten, noe som gjør at selv små endringer i kroppsvekt kan ha store konsekvenser for belastningen og forskning viser også at man kan oppleve reduksjon i smerte i dagliglivet.

Veiledning for endring av vaner og kosthold

I dag har vi dessverre et svært begrenset tilbud for kostholdsveiledning i det offentlige (med refusjonsmulighet). Det finnes imidlertid flere private aktører som er autorisert helsepersonell og som tilbyr veiledning både med fysisk oppmøte og digitalt. Digital oppfølging muliggjør oppfølging over hele landet. Kliniske ernæringsfysiologer er autorisert helsepersonell. Pasienter som ønsker oppfølging trenger ikke henvisning fra lege. De kan ta direkte kontakt selv. Leger og annet autorisert helsepersonell med henvisningsrett kan benytte Norsk helsenett (NHN). Henvisning kan da sendes via NHN.

Hva er AktivA®?


AktivA® er et strukturert utdanningsprogram for fysioterapeuter, et informasjons- og treningsprogram for pasienter med kne- og/eller hofteartrose, samt et elektronisk registreringsystem.

Hva er artrose?


Artrose er en revmatisk leddsykdom som berører hele leddet og som er svært vanlig, spesielt hos middelaldrende og eldre. Leddsykdommen påvirker leddhinnen, leddvæsken, leddkapsel, brusken i leddet og benvevet som ligger under brusken. Leddbåndene og muskulaturen påvirkes også.

Følg oss på SoMe


Skroll til toppen